Ilarak apurtu eta faroletatik esekiko gara.

Hiltzeko moduko saltoa egin ostean

artez erori eta bi besoak goratuko ditugu.

Gehiengoaren laurdenaren erdiak

nazional sozialismoaren apologia egitea

leporatuko digula profitatuz,

buruz behera jarri, hankak zabaldu, zainak tenkatu

eta polizien kontra jaurtiko dugu elkar,

informatiboetako sabeliztunek

burdinazko tiragoma eta egurrezko ontziolei buruzko

atzerabegirakoaren berri eman dezaten.

Eskola bete haurren laguntzaz

armada gorria eta geografia irakaslea bahituko ditugu

mapen mugikortasunaz hitzarmena sina dezaten.

Bost segundotan euren buruaz beste

egingo duten mezuak zabalduko ditugu:

gezurra da maite gaituen egia.

  


 

www.bbk-literatura.org