Pizkundea: Aitzol modernitatearen kontra

 

-          1923an Primo de Riveraren diktadura.

-          1925ean Azkue eta Urquijo aukeratzen dituzte espainiako real academian sartzeko. Ez ziren nazionalistak.

-          Prentsari dagokionez :

Euzkadi dugu:Organikoki PNVko egunkaria da. Bilbon du egoitza eta erdaraz argitaratzen da. Hala ere, euskaraz idatzita zegoen atal bat zuen, Euskal Orria zeritzona eta horren lehen arduraduna Kirikiño izan zen.Geroago Orixe izango zen, baita Lauaxeta ere. Euzkadi goizez argitaratzen zen bitartean, Donostian El Dia  argitaratzen zen, hau ere erdaraz. Egunkari hau ere nazionalista zen baina ez zegoen organikoki PNVra lotua. Dena den, artikuluak batean zein bestean argitaratzen ziren, esan nahi baita, egun batean Euzkadin irakur zitekeen artikulua hurrengo egunean El Dian ere irakur zitekeela. Nagusi ziren bi hauekin batera Aberri ere bazegoen.

 

-          Baina agerkari horiez gain, 1930a arte oso gauza gutxi zegoen. Nobelarik ez zegoen, Txomin Agirre hila zen, eta ipuin liburuak ere eskas: Zamarriparen “ Zaparradak” eta Gregorio Mujikaren 1927ko “ Pernando Amezketarra”. Akaso itzulpenak izango dira aipagarri Oscar Wilde, Grimm anaien liburuak eta espainiar klasikoen lanak argitaratzen baitira.

-          Berriro prentsara itzuliz, 30ean PNV batu egiten da Euzkadi geratzen da erreferentzi nagusi lez. Zeruko Argia ere badago baina bertan literaturak leku gutxi hartzen du. Razon y Fe zeritzon agerkaria ere aipatuko dugu bertan Orixe eta Lauaxetaren irakaslea izan zen Aita Estefania jesuita zegoelako.   

 

Testuinguru horretan hasten da Aitzol bere proiektuaren lehen pausoak ematen. Diktaduraren presioa gutxitu egiten dela aprobetxatuz, euskalduntasuna suspertzeko hainbat ekimen burutzen dira: 1926an Euskal Jaia antolatzen da Elgoibarko San Lorenzo auzoan, 27an Mutrikun, 27an bertan Dia del Euskera antolatzen da Arrasaten, kazetaritzan Kirikiño saria antolatzen da, Jautarkoli omenaldia egiten zaio… Suspertze horren arduradun eta ideologo nagusia Aitzol izango da. Aitzolek argi ikusten du ordura arte lo dagoen Euskal Herria pizteko poetak behar direla, poesia dela euskaldunak iratzarri eta herria egiten hasteko bitartekoa. Helburu hori gauzatu asmoz elkartzen ditu Santo Tomas egun batez Donostian Orixe eta Lizardi poetak, Labaien dramaturgoa eta Cabanas, Erauskin eta Olasagasti pintoreak, Aitzol buru dela , Euskal Herria izango denaren zimentarriak jartzen hasteko. Argi dago Aitzol berez apaiza izanik ere, erabateko politikaria dela eta dena oso ondo planifikatuta zuela.

1930eko ekainaren 1ean, Aitzol arduradun zuen El Dia sortu zen egun berean, Errenterian Olerki Eguna egiten da. Lehiaketa lez antolatzen da eta poeta gazteek euren lanak aurkezten dituzte, tartean Orixek, Lizardik eta Lauaxetak. Azken honek irabazten du “ Maitale Kutuna “ lanarekin.

 

Iñoiz ikusi bako maitale kutuna

neure opasamurrok laztanduten dabe.

Begi gelgarriz dargist bijotzeko iluna,

eta bere larrosak usainduten nabe.

 

Zerutar egak ditu maitasun zaliak;

lurrera baxen sarri so-dagi ortzira.

Bere leuntasun ziar musu sutsubenak

espan ganian, otoi bijurtuten dira.

 

 

Garbitasun usaña txakijan dixuri,

eta lo-dagonian ametsezko irrijak

aboko larrosetan dagerkoz urduri.

Aiztatzat alai dartu zelaiko lilijak.

 

….

 

Aitzol buru zuen epaimahaiak Orixeren lana aukeratu zuen bigarren. Aitzol eta Orixeren arteko ezinikusia ezaguna zen.

 

Baina zergatik aukeratzen du Aitzol poesia eta ez nobela ordura arte lo zegoen herria pizteko?

Alemaniar erromantizizmoko filosofoa zen Herder aukeratu zuen Aitzolek ideologia oinarri. Herder ustez “ herri guztiek dute euren ohitura eta erakundeetan, artelan eta literaturan agertzen duten izaera bakarra, berez dena hagitz baliagarri”. Alegia, euskaldunek badugu esentzia, arima , geurea dena, berezkoa, beste inork ez duena, beste guztiengandik eta batez ere espainolengandik bereizten gaituena; ez dakigu ondo zer den baina izan bada. Kontzeptu hori erabili nahi du Aitzolek herria espabilatzeko. Eta horretarako bitartekoa poesia da.

Beraz poesiaren funtzioa oso garbi dauka Aitzolek. Poesia herriaren esentzia ukitu, jaso eta transmititu egin behar du. Poesiak funtzio etnologiko-etnografikoa eta funtzio didaktikoa bete behar ditu, eta garrantzitsuena, agitaziorako balio behar du. Poesiak funtzio soziala bete behar du. Poesiarekin Euskal Herria askatu behar da. Poesia helburu politikoak lortzeko bitartekoa da. Hori da Aitzolen ustea. Horrela argudiatzen du Euzkadi egunkarian 34an, erdaraz, Aitzolen produkzioaren %90a, euskalduna izanik ere, erdaraz baita:

 

“... Reflexionemos ahora sobre los tres puntos fundamentales que constituyen la trayectoria de la vida individual. Qué hice hasta el presente, què hago hoy, què debo hacer mañana; eso debe preguntarse en estos instantes de meditacion todo amante del Pais Vasco. Todos estamos en la obligacion de ser hombres constructivos. Luchar para edificar, para levantar, para animar, para realizar siempre una accion positiva.

 

(…) Yo quisiera tener la fuerza persuasiva suficiente para reclamar la atenciòn de todos los amantes de lo vasco hacia un problema urgentìsimo, gravìsimo, decisivo para el porvenir del Paìs Vasco. Todos los superlativos, por muy intensivos que ellos sean, son pocos para hacer resaltar su trascendencia.

Me refiero al cultivo de nuestro idioma. Y, por hoy, al cultivo literario. Ha sido este año que finaliza de 1934 de una terrible y maldecida esterilidad para la literatura vasca. No sòlo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido en cuanto al volumen de las publicaciones y no nos hemos superado en cuanto a su calidad. Y ello tambien es retroceder.

 

(…) Las causas de la esterilidad son multiples. Una, la falta de lectores y la indiferencia glacial del publico vasco por los libros euskeldunes. Aun los libros literarios mas valiosos, con las poesias seleccionadas anualmente, apenas llegan a ser vendidos en el mercado trescientos ejemplares.(…)

 

Esta triste realidad lleva al desaliento a los escritores y literatos vascos. (…)

 

Es muy cierto que en parte recae sobre no pocos escritores la culpabilidad de ese alejamiento del publico euskaldun. Ellos lo han alejado con un euskera subjetivista, personalmente arbitrario, con un valor en las palabras, imagenes y frases totalmente personales, que el lector no puede ni interpretar ni adivinar sino tras grandes esfuerzos. Por eso gran parte de nuestra literatura es artificiosa, carece de naturalidad, de espontaneidad, de viveza y lozanìa.

Es imprescindible que, dando un viraje pronunciado, enfilemos la produccion literaria hacia los senderos de lo natural, de lo espontàneo, de lo sencillo, huyendo de lo artificioso, de lo amanerado, y de la expresion dura de un lenguaje fabricado en laboratorio. Es esta una condicion sin la cual no llegaremos jamas a tener literatura vasca. (…)

 

Mas existen hoy en dia literatos , escritores, poetas y comediògrafos muy aceptables, que pueden impulsar nuestra literatura con brio y con gran empuje. Con la misma sinceridad afirmamos tambien que jamas poseyò el pueblo euskeldun hombres de temple artistico y literario como al presente, ni tan buenos conocedores de nuestro idioma ni tan galanos escritores.

Pero debe estimularse la actividad de estos literatos, debe buscarse y encontrarse el ingenio oculto, recatado, y sacarlo a la luz pùblica, debe favorecerse y apoyarse el esfuerzo de nuestros escritores que se lanzan a la publicaciòn en euskera”  

 

 

(*) Hemen zati bat falta da

 

·          Euskararen ulergarritasunaz. Klasikoa Vs. Modernoa

 

Alabaina, poesia hura ez zen jendea pizteko gai izan eta Aitzolek amore eman behar izan zuen. Eztabaida ez zen literaturaren, eta kasu honetan poesiaren, funtzioari buruz, eztabaida bestelakoa zen. 1932n Lauaxetak Bide Barrijak publikatu zuen eta poema liburu horretan erabiltzen duen euskarak eztabaida sutsua eragiten du, Lizardik 1993an argitara eman zuen Bihotz Begietanek edo Orixek 1934an atera zuen Barne Muinetanek eragin zuten antzera.

 

Larrekok Argian zera idatzi zuen:

 

“ (…) Neure burua euskar letraduntzat nauakalarik, una non, ezin aditu ditudala orai berriki agertu diren eta agertzen diren euskar lan apañenak.

 

(…) Euskar idazti zaarretan eta euskaldun utsengatik uste nuen euskara garbiena ikasiko nuela, baño ori ez bide da aski; bide berriak egiten ari dire eta guk ez jakinki bide berri orietan barna ibiltzen! 

 

Argian bertan eta 1932an ere, euskaldun batek:

 

“ (…) Aldi onetan azaltzen diran olerki batzuk behintzat ulerkaitzak dira euskaldunontzat. Erderatuak diralako, zerbait erderatik ezagutzen dira; baña euskeraz bakarrik azaldutatik ulertu gabe geldituko giñanak badira. Alaz ere, oiek aipatu, ta oiek saritu. Ori ez da euskera txukuntzeko bidea naspillatzekoa baizik.”

 

 

 

 

Iñigo Aranbarri, Larrabetzun 2003ko urriaren 18an

 

 

 www.armiarma.eus/bbk/eskola